Uslovi i pravila korištenja portala Kirija.ba

Kirija.ba predstavlja specijaliziranu internet platformu namjenu za oglašavanje nekretnina za iznajmljivanje. Za vrijeme korištenja kirija.ba, primjenjuju se navedeni Uslovi i pravila korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na području Bosne i Hercegovine.

Kao vlasnik sadržaja koji objavljujete na ovom portalu i kao oglašivač nekretnine, Vi ste odgovorni za podatke na Vašem profilu. Kao naš posjetitelj i korisnik dužni ste pročitati uslove korištenja, te se Vaše posjećivanje i korištenje portala smatra potpunim prihvaćanjem Uslova i pravila korištenja portala kirija.ba (u daljem tekstu kirija.ba).

Smatra se da su korisnici kontinuiranim korištenjem kirija.ba u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti.

Niti jedan dio kirija.ba ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promovisanje istih. Kirija.ba posjetiocima u dobroj namjeri osigurava pregled sadržaja kirija.ba, a svi registrovani korisnici imaju pravo koristiti sadržaje kirija.ba ukoliko ne krše Uslove korištenja.

Kirija.ba sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje kirija.ba koristite na vlastitu odgovornost i kirija.ba se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Odredba o korištenju i zaštiti ličnih podataka

Pri korištenju kirija.ba dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost svih podataka koje dajete.

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, datoteke, prikazi, fotografije, video snimci, zvuci ili drugi materijali (u daljem tekstu “Sadržaj”) objavljeni na našim stranicama, prenijeti preko drugih stranica, ili linkovani sa drugih stranica, isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav Sadržaj koji objavi, pošalje, postavi ili na drugi način učini dostupnim putem web stranica.

Kirija.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, ispravnosti ili autentičnosti sadržaja koji ste objavili.

Registracijom i objavljivanjem oglasa pristajete da kirija.ba upotrijebi Vaše podatke u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji ste kao oglašivač objavili ili za samo oglašavanje.

Korištenjem kirija.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-maila, SMS poruka i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem računu.

Zaštita autorskih prava

Podaci na kirija.ba zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. 

Autorska prava koja se odnose na kirija.ba uključuju tekstove, njihov sadržaj, grafički sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju kirija.ba, te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Uslovima i pravilima korištenja, a korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribucijom podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Kirija.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na www.kirija.ba.

Isključenje iz upotrebe stranice i naknada štete

Kirija.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranice isključi ili sankcionira onog korisnika (oglašivača) koji na bilo koji način krši navedene Uslove i pravila korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da mu nije mjesto na kirija.ba ili koji na bilo koji način ometa rad stranice ili na bilo koji način vrijeđa prava naših oglašivača i korisnika.

Kirija.ba zadržava pravo iz daljnje upotrebe portala isključiti onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi kirija.ba, a posebno u smislu:

Registrirani korisnici

Registriranjem na kirija.ba korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Kirija.ba ne može odgovarati za neovlašteno korištenje računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Kirija.ba zadržava pravo da ukine ili da uskrati mogućnost korištenja korisničkog računa bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Kirija.ba ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Oglas i prava oglašivača

Pri objavljivanju sadržaja na kirija.ba, oglašivač nekretnine dodjeljuje kirija.ba pravo da koristi i oglašava informacije koje se odnose na objavljeni sadržaj. Strogo je zabranjeno objavljivanje oglasa na kirija.ba koji nisu u vezi sa iznajmljivanjem nekretnina.

Kirija.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima pružila kvalitetne usluge, te samim time zadržava pravo uređivati, mijenjati, brisati ili ne objaviti sve oglase za koje smatra da im nije mjesto na kirija.ba, a posebno sljedećim slučajevima:

Tada je oglašivač saglasan:

Odgovornosti kirija.ba

Kirija.ba ne sudjeluje niti u jednom dijelu prodaje nekretnina, osim u smislu pružanja oglasa za iznajmljivanje nekretnina.

Svi oglasi koji krše prethodni stav biće izbrisani sa kirija.ba od strane administratora kirija.ba. Portal kirija.ba garantira kvalitetu, sigurnost, tačnost i/ili istinitost i zakonitost ponuđenih usluga i servisa.

Na portalu kirija.ba neće biti grešaka i sve ponuđeno na stranici funkcionirat će na ispravan način bez prekida i smetnji.

Kirija.ba  se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati izravno ili neizravno zbog:

Linkovi na druge web stranice i društvene mreže

Kirija.ba sadrži linkove na web stranicama trećih osoba kao i društvenim mrežama. Kirija.ba linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan kirija.ba. Sadržaj izvan kirija.ba koristite na vlastitu odgovornost.

Izmjene na kirija.ba

Kirija.ba zadržava pravo izmjene dizajna, izgleda, tekstova na stranici, kao i izmjene Uslova i pravila korištenja stranice u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Stupanje na snagu

Uslovi i pravila korištenja stupaju na snagu danom objavljivanja na portalu kirija.ba